Adaptacja projektu domu nie jest sprawą łatwą. Nie zaraz można gotowy projekt przetworzyć w zgodzie z własnym pomysłem. W takiej sytuacji pomoże fachowiec. Adaptacji mieszkania dokonuje uprawniony architekt. Jest to warunek uzyskania pozwolenia na budowę. Architekt adaptujący staje się od tego momentu projektantem danego budynku i na nim spoczywa pełna odpowiedzialność za projekt.
Do głównych zadań architekta adaptacyjnego jest dostosowanie projektu do panującej na danym obszarze Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu albo do wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Kolejnym zadaniem jest dopasowanie adekwatnej dokumentacji do klimatu panującego na terenie, gdzie ma powstać dom , a ponadto wykonanie projektu zagospodarowania działki. Budynek musi zostać umiejscowiony na stosownej mapie geodezyjnej.
Sprawą drugorzędną, choćby bardzo istotną z punktu widzenia inwestora, jest implementację gotowego projektu do jego wymagań i potrzeb. Architekt dokonuje przeróbek w samym projekcie. Zmiany w projektach domów dzieli się na proste i trudne. Łatwą zmianą jest wprowadzenie innego kąta nachylenia dachu. Problemem nie jest zmiana wielkości, kształtu i rozmieszczenia okien i drzwi. Można też wyedytować technologię zaprojektowania budynku, przekształcić strop , a dodatkowo dokonać przekształceń w procedur pomieszczeń, jak również inaczej rozmieścić ścianki działowe.
Zmiany niełatwe to głównie widoczna ingerencja w konstrukcję budynku. Do najłatwiejszych nie należałoby zmiana w wymiarach zewnętrznych budynku, zamiana materiałów, z których lokal mieszkalny ma zostać utworzony i technologia wykonania.
Adaptacja projektu tworzenia domu wymaga też dostarczenia architektowi dokumentów. Jest to gotowy projekt domu, mapa geodezyjna, Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu albo wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Architekt musi także otrzymać warunki techniczne w sprawie przyłącza elektrycznego, gazowego, wodociągowego i kanalizacyjnego.